Psychometria - studia niestacjonarne

Psychologia osobowości - konwersatorium dla studentów socjologii KA

Współczesne problemy psychologii społecznej (I rok SUM - psychosocjologia)